AnnouncementFundraising

Fundraising Mother Day 2022 Gifts for Senior – Quà cho Mẹ và các Bác Gái Cao Niên Độc Thân

Mother Day 2022 Gifts for Senior – Quà cho Mẹ và các Bác Gái Cao Niên Độc Thân – Tiếng Việt Bên Dưới

On the occasion of Mother’s Day, I, Thuan Phan, on behalf of The Vietnamese Community of Southern Californians, will organize the “Gifts for Mothers” event.

We hope to bring a little bit of the family love to the Mothers, the Grandmothers, the Aunties, the Sisters, or any of your loving women, and in addition, to carry your warm caring hearts to the seniors who unfortunately have to be alone during these uncertainty times. With each of your sharing hands, we will bring your love and kind hearts to those who needed. Each gift will have a value of $15.00 (or a bit more).

You can help this event by donating right through Facebook donate button or sending checks to the Vietnamese Community of The Southern Californians, a 501(c) 3 nonprofit organization. Please make the check payable to Vietsocal. We will open for the donation from today until May 7th, 2022.

The total fund needed for these gifts is $3000 ($15.00 for each gift, with an estimate of 200 total gifts)

May God blesses your golden heart and your family with a healthy life.

*******

Kính thưa quý vị, Nhân Ngày Lễ Của Mẹ, tôi là Thuần Phan cùng các thành viên trong Cộng Đồng Người Việt Nam California sẽ tổ chức chương trình “Món quà Cho những Người Mẹ”.

Chúng tôi muốn đem đến chút không khí yêu thương gia đình đến những người Mẹ, những người Bà, người Dì, người Cô, người Chị, người Em gái, những người Phụ nữ thân thương của mỗi người, cũng như đem chút tình người ấm áp đến những cô bác phải chịu cảnh một mình lúc xế chiều.

Với mỗi bàn tay san sẻ của quý vị, chúng tôi có thể truyền trao những món quà yêu thương đó đến những trái tim yêu thương ấy. Mỗi phần quà của chúng tôi có tổng trị giá hơn $15.00. Qúy vị bảo trợ cho chương trình ý nghĩa này như sau: Xin gửi hiện kim trực tiếp qua hệ thống Facebook, hoặc gửi check tới tổ chức bất vụ lợi Cộng Đồng Người Việt Nam California (The Vietnamese Community of The Southern Californians), 1 tổ chức bất vụ lợi đã được cấp giấy phép hoạt động trên toàn Hoa Kỳ. Phần người nhận xin đề Vietsocal. Chương trình nhận đóng góp sẽ bắt đầu từ hôm nay và sẽ kết thúc vào ngày 7 tháng 5 năm 2022.

Dự tính tổng số tiền cần cho chương trình này là $3000

Kính chúc cho những tấm lòng vàng như quý vị cùng gia đình luôn được nhiều sức khỏe.