ProgramsWorkshops

Hội Thảo Các Phúc Lợi Xã Hội – SSI, SSDI, Medicare/Medical Workshop 03/26/2019

Vào ngày 26/03/2019, Cộng Đồng Người Việt Nam California tổ chức buổi hội thảo về các phúc lợi xã hội với các vấn đề như SSA, SSI, Medical, Medicare, CAPI, IHSS với sự tham dự của nhiều người cao niên.

On Mar 26, 2019, The Vietnamese Community of The Southern Californians (VietSoCal) hosted a workshop on social welfare topics such as SSA, SSI, Medical, Medicare, CAPI, IHSS with the attendance of many Vietnamese Seniors Citizens.

David Tran – Cựu Phó Giám Đốc Văn Phòng Trợ Cấp Xã Hội tại Los Angeles County Mr. David Tran – former Deputy Director of Social Security Administration Office in Los Angeles County

Cảm ơn anh David Tran và chị Tina Vu đã mang đến những thông tin hữu ích đến quí vị đồng hương và báo Người Việt đã đưa tin chân thật về buổi Hội Thảo đến độc giả.

We sincerely appreciated David Tran and Tina Vu for their dedications, their knowledge to the community, as well as Nguoi Viet Daily News for their truthful news report that brought many benefits to the Community.

Cộng Đồng Người Việt Nam California sẽ tổ chức nhiều chương trình hội thảo về vấn đề housing trong thời gian tới. Mong quý vị đồng hương theo dõi qua website vietsocal.org.

The Vietnamese Community of The Southern Californians will host many workshop in the future, one of which will be about Housing. Please check our website often at www.vietsocal.org.