ActivitiesPrograms

Công Tác Phục Vụ Đồng Hương

Cộng Đồng Người Việt Nam California có những công tác xã hội để giúp đồng hương có lợi tức thấp hay không rành rẽ về tiếng anh và những thủ tục hành chánh.

Vietsocal has the following services to help the low-income and language barrier Vietnamese American citizens with their paperworks

Những công tác phục vụ sau đây:

  1. Lớp Học Anh Ngữ Giao Tiếp Văn Phạm và Nghe Nói vào mỗi thứ ba hàng tuần vào lúc 12:00 p.m. – 1:30 p.m.
  2. Lớp Học Luyện Thi Quốc Tịch vào mỗi thứ tư hàng tuần vào lúc 12:00 a.m. – 1:30 p.m.
  3. Giúp điền đơn các loại giấy tờ như xin hỗ trợ trả tiền điện gas, xin discount tiền điện gas, xin internet lệ phí thấp, điền đơn thi quốc tịch và các loại đơn khác.
  4. Dịch Thuật các giấy tờ sang tiếng anh như Khai Sanh, Kết Hôn, Chứng Tử có công chứng.
  5. Thay nhớt xe giá rẻ cho các loại xe Honda, Toyota, Nissan, Chevy.
  6. Cà Phê Sáng mỗi chủ nhật

Ngoài ra, hiện tại Cộng Đồng còn công tác về điện toán như cài phần mềm và các ứng dụng cần thiết cho các máy tính, Laptop, Iphone, Ipad, Android như các trình duyệt website, các phần mềm gọi điện như Viber, Skype, và các phần mềm khác.

Photo by Alejandro Escamilla on Unsplash

Trong thời gian sắp đến, Cộng Đồng sẽ mở lớp điện toán như hướng dẫn những thao tác căn bản trong việc sử dụng máy tính như cách sử dụng chuột, gõ bài trên phím, đóng mở hồ sơ lưu trữ, đọc email gửi đến, viết email gửi đi, tìm địa chỉ trên bản đồ, v.v…

Vừa qua, Cộng Đồng đã tổ chức thành công các buổi hội thảo về hội chứng Alzheimer, tìm hiểu về bệnh tiểu đường và cách tự chăm sóc, vấn đề Housing và các phúc lợi xã hội như SSI, SSA, Medical, Medicare. Cộng Đồng sẽ tiếp tục tổ chức nhiều hội thảo phục vụ đồng hương và thông tin sẽ được thông báo qua website: vietsocal.org.

Đại Gia Đình Cộng Đồng luôn sẵn sàng phục vụ quí vị đồng hương. Nếu quí vị có những thắc mắc và có những khó khăn, xin liên lạc với Cộng Đồng qua số điện thoại: (657) 345-4231