Cập Nhật Mới Thi Quốc Tịch 2020

Vào ngày 13 tháng 11 năm 2020, USCIS thông báo sẽ thực hiện một phiên bản sửa đổi của bài thi quốc tịch trong thời gian sắp tới.

Mục Đích

Để kiểm tra sự hiểu biết của đương đơn về lịch sử và dân sự Hoa Kỳ, phù hợp với các yêu cầu luật định đồng thời giúp các đương đơn có thêm cơ hội tìm hiểu về Hoa Kỳ, USCIS ra thông báo về việc gia tăng các câu hỏi về Kiến thức về lịch sử và chính phủ cũng như trách nhiệm của công dân Hoa Kỳ, cụ thể:

Nội Dung

  • Tăng tổng câu hỏi công dân (civics test questions) từ 100 lên 128 câu. Thí sinh phải trả lời đúng 12 câu trong 20 câu hỏi đề ra. Bài kiểm tra sẽ không thay đổi phần trăm điểm đậu sẽ vẫn ở mức 60%.
  • Đối với những trường hợp xem xét đặc biệt trên 65 tuổi và là thường trú nhân ít nhất 20 năm, USCIS vẫn tiếp tục giữ mức quy định đạt ít nhất 6 trong tổng số 10 câu hỏi đề ra.
  • Viên chức vẫn tiếp tục hỏi hết 20 câu (hoặc 10 câu đối với trường hợp xem xét đặc biệt) cho dù thí sinh đã đạt được điểm đậu.
  • Phần kiểm tra khả năng hiểu tiếng Anh vẫn không đổi (Đọc, Viết, Nói Tiếng Anh cơ bản)

Thời Gian Áp Dụng

Những người nộp đơn sau ngày 1 tháng 12 năm 2020 sẽ làm bài kiểm tra phiên bản 128 câu.

Những người nộp đơn trước ngày 1 tháng 12 năm 2020 sẽ làm bài kiểm tra phiên bản 100 câu.

Tham Khảo

Thông Tin từ USCIS

https://www.uscis.gov/news/news-releases/uscis-announces-a-revised-naturalization-civics-test

https://www.uscis.gov/sites/default/files/document/policy-manual-updates/20201113-CivicsTest.pdf

https://www.uscis.gov/policy-manual/volume-12-part-e-chapter-2

Link Bài Thi Quốc Tịch 128 câu

https://www.uscis.gov/citizenship-resource-center/the-2020-version-of-the-civics-test/128-civics-questions-and-answers-2020-version

Văn Phòng Cộng Đồng Người Việt Nam California

12755 Brookhurst St, Suite 116, Garden Grove, CA 92840

Phone: 657-345-4231

Email: info@vietsocal.org