AnnouncementIRS Partner

Giới Thiệu về ban Giao Tế Sở Thuế IRS

Nhân viên liên lạc Sở Thuế IRS Totam Pham giới thiệu về ban Communication & Liaison. Quý đồng hương có câu hỏi về Thuế, xin gởi câu hỏi trực tiếp qua Message Facebook của cộng đồng hoặc nhắn tin số điện thoại 657-345-4231.