Quoc Tich Hoa Ky

Nhập Tịch Hoa Kỳ Như Thế Nào?

Nhập Tịch Hoa Kỳ trở thành công dân nước Mỹ là điều mong muốn của những  thường trú nhân hợp pháp sinh sống tại Hoa Kỳ. Quyền lợi khi trở thành Công Dân Mỹ như là quyền bỏ phiếu bầu cử (Voting), bảo lãnh thành viên gia đình sinh sống tại nước Mỹ, du lịch với hộ chiếu Mỹ, và những quyền lợi khác.

Điều Kiện Xin Nhập Tịch

Trước khi quý vị nộp đơn nhập tịch Hoa Kỳ, quý vị phải đáp ứng những điều kiện yêu cầu nhập tịch. Tùy theo trường hợp của quý vị có những điền kiện yêu cầu khác nhau. Tuy nhiên, người nộp đơn nhập tịch nói chung phải là:

 1. 18 tuổi trở lên.
 2. Thường Trú Nhân có thẻ xanh (Lawful Permanent Resident)
 3. Ở Mỹ liên tục ít nhất 5 năm theo diện bảo lãnh bình thường (3 năm nếu quý vị kết hôn với Công Dân Hoa Kỳ)
 4. Phải thực sự hiện diện trên Hoa Kỳ ít nhất 30 tháng trong vòng 5 năm vừa qua (18 tháng nếu quý vị kết hôn với Công Dân Hoa Kỳ) ngay trước ngày nộp đơn.
 5. Cư ngụ ít nhất 3 tháng trở lên tại tiểu bang nơi mà quý vị sẽ thi.
 6. Người có tư cách đạo đức tốt, biết tôn trọng hiến pháp Hoa Kỳ, và tuân theo luật pháp Hoa Kỳ.
 7. Có thể đọc, viết và nói tiếng anh cơ bản.
 8. Biết được kiến thức căn bản về lịch sử và quy định pháp luật của chính phủ Hoa Kỳ.

Thời Gian Yêu Cầu

Thời gian chờ đợi để hồ sơ nhập tịch được Sở Di Trú chấp thuận tùy thuộc vào thời điểm khác nhau. Hiện tại là 14 tới 18 tháng. Quý vị có thể vào đường dẫn để theo dõi thời gian https://egov.uscis.gov/processing-times/

Điền Đơn

Quý vị cần phải điền đơn mẫu Form N-400 để xin nhập tịch Hoa Kỳ. Quý vị có thể lên trang website https://www.uscis.gov/citizenship để xem hướng dẫn điền đơn. Nếu quý vị có gặp khó khăn trong việc điền đơn, hãy giao phó cho chúng tôi.

Giấy Tờ Nộp Kèm Theo Đơn N-400

Check hoặc Money Order lệ phí nộp đơn N-400 sẽ là 640 và phí lăn tay là 85, tổng cộng là $725 . Sau ngày 2 tháng 10 năm 2020, lệ phí nộp đơn sẽ thay đổi.

Bản copy của các giấy tờ sau:

 • Thẻ Xanh (2 mặt).
 • Ảnh thẻ 2.5 x 2.5 nếu quý vị đang cư ngụ ngoài nước Mỹ.
 • Thông tin đăng ký quân sự Selective Services nếu là nam từ 18 tới 26 tuổi.
 • Nếu xin nhập tịch dựa trên hôn nhân với công dân Mỹ cần nộp thêm:
  • Bằng chứng là công dân Mỹ của người chồng/vợ (khai sanh, bằng quốc tịch hoặc passport)
  • Bằng chứng mối quan hệ hôn nhân vẫn tồn tại (giấy khai thuế chung, tài sản chung, con chung…)
  • Giấy kết hôn
  • Giấy ly hôn hoặc chứng tử vợ/chồng trước của quý vị (nếu có)

Buổi Hẹn Lăn Tay

Sau khi nộp đơn N-400 và các giấy tờ cần thiết phía trên, Sở Di Trú sẽ gửi Receipt Notice cho quý vị và sau đó sẽ gởi giấy hẹn để lăn tay. Khi đi lăn tay, quý vị cầm theo ID và thẻ xanh.

Buổi Hẹn Phỏng Vấn và Thi Nhập Tịch

 • Sau khi lăn tay, quý vị sẽ nhận được thư mời đi thi nhập tịch có ngày giờ và địa điểm. Người phỏng vấn sẽ kiểm tra lịch sử và quy định pháp luật của chính phủ Hoa Kỳ cũng như kiểm tra trình độ tiếng anh căn bản của quý vị.
 • Sau buổi phỏng vấn và kiếm tra, bạn sẽ nhận được giấy thông báo kết quả từ viên chức Sở Di Trú.

Tuyên Thệ và Nhận Bằng Quốc Tịch

 • Sau khi được chấp thuận, quý vị sẽ nhận được thư mời tuyên thệ.
 • Thư mời tuyên thệ sẽ kèm theo N-445, quý vị cần trả lời các câu hỏi trong đơn này và mang theo đến buổi lễ tuyên thệ cùng với thẻ xanh của mình để nộp lại cho viên chức Sở Di Trú.
 • Quý vị chưa là công dân Mỹ nếu quý vị chưa tham dự buổi lễ tuyên thệ và nhận bằng quốc tịch.

Trường Hợp Lưu Ý

 • Nếu quý vị mất Thẻ Xanh, quý vị cần xin thẻ xanh bằng cách điền đơn I-90. Sau khi nộp đơn I-90, chính phủ sẽ gởi giấy I-797C như là biên nhận và sẽ nộp giấy này chung với N-400 là bằng chứng cho mất thẻ xanh.
 • Nếu quý vị đang hoặc đã vướng vào các tội hình sự hay đang bị thụ án treo hay đã từng ký vào giấy trục xuất, xin quý vị tư vấn luật sư di trú trước khi điền đơn nhập tịch Hoa Kỳ.

Văn Phòng Cộng Đồng Người Việt Nam California

12755 Brookhurst St, Suite 116, Garden Grove, CA 92840

Phone: 657-345-4231

Email: info@vietsocal.org