Announcement

Thư Mời Tham Dự Lễ Tưởng Niệm Quốc Hận 30-4-1975 – Black April Commemoration

Kính gửi: 

  • Quý Vị Lãnh Đạo Tinh Thần Các Tôn Giáo
  • Quý Hội Đoàn, Tổ Chức, và Quý Cơ Quan Truyền Thông Báo Chí
  • Quý Chiến Hữu Quân Lực VNCH
  • Quý Anh Chị Em Thanh Niên, Học Sinh – Sinh Viên
  • Quý Đồng Hương
  • Quý Vị Đại Diện Dân Cử,

Kính thưa quý vị,      

Hơn bốn thập kỷ trôi qua, những hình ảnh tang thương, những nỗi oan ức, và nỗi đau thương mất nước 30-4-1975 vẫn còn in sâu trong lòng mỗi người dân Việt Nam. Cộng Đồng Người Việt Nam California tổ chức Lễ Tưởng Niệm ngày Quốc Hận 30-4 tại địa điểm và ngày giờ như sau:

Thứ Bảy, ngày 27 tháng 4 năm 2019, lúc 11:00 Sáng Đài Tưởng Niệm Chiến Sĩ Việt Mỹ, Công Viên Tự Do 14180 All American Way, Westminster, CA 92863 

CĐNV Nam California trân trọng kính mời quí vị lãnh đạo các Tôn Giáo, quý Đoàn Thể, quý Chiến Hữu và quý Đồng Hương đến tham dự và cùng nhau tưởng nhớ và cầu nguyện cho những anh linh dân quân cán chính VNCH và đồng minh đã hy sinh, các tướng lãnh VNCH kiên cường và hy sinh cho công cuộc bảo vệ Tự Do, tuẫn tiết trong ngày quốc hận, những quân nhân Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh tại các trại tù tập trung, và những đồng bào đã bỏ mình ngoài biển cả, mất xác nơi rừng sâu nước độc trên đường vượt thoát tìm Tự Do. Đây cũng là dịp nhắc nhở các em nhỏ các thế hệ trẻ hiểu được tinh thần trách nhiệm và sự hy sinh cao quý của cha ông trong công cuộc bảo vệ đất nước,  đồng thời chung tay trong công tác xây dựng những thế hệ tương lai đầy đủ tinh thần Trách Nhiệm, Đạo Đức, Hy Sinh như tấm gương của cha ông. Và cũng để cầu nguyện cho nước Việt Nam cùng dân tộc sớm được Tự Do Dân Chủ, người dân được thái bình an lạc. 

Little Saigon, ngày 20 tháng 04 năm 2019

Trân trọng kính mời,

Giáo Sư Võ Khôi

T.M. Ban Tổ Chức – Chủ Tịch Hội Đồng Chấp Hành

HÌNH ẢNH THƯ MỜI VIỆT NGỮ VÀ ANH NGỮ