ActivitiesGifts for ChildrenPrograms

Christmas 2022 – A little joy to share our care!

Christmas 2022 – A little joy to share our care!

Mùa Giáng Sinh 2022- Chút tấm lòng gửi trao đến những số phận!

At exactly noon on December 23, 2022, we are fortunate to get permission from the Illumination Foundation; Vietsocal has the opportunity to visit the Woman and Family Shelter of Orange County.

Đúng 12g trưa ngày 23 tháng 12 năm 2022, may mắn được sự cho phép của Tổ chức Illumination Foundation, Cộng Đồng Người Việt Nam Cali đến viếng thăm Nơi cưu mang những Gia đình đang có hoàn cảnh khó khăn (Woman and Family Shelter) tại Quận Cam.

Every child gets a gift from Santa Clause (is he real? Who is he? Can you guess?), and each family receives a small gift card. Although we can only provide a limited number of gifts (due to our limited funds), we are delighted that we could bring a little warmth and joy to these families in need.

Các trẻ nhỏ vui đón món quà Giáng Sinh từ Ông già Noel (đố các bạn biết là ai nè?) và mỗi gia đình nhận một phần gift card nho nhỏ. Dù số lượng không được nhiều (vì lý do tài chính có hạn), song chúng tôi vẫn hy vọng gửi trao chút yếu thương sưởi ấm những gia đình.

We sincerely wish everyone a blissful Christmas season and a New Year 2023 full of happiness!

Cầu mong tất cả đều đón một mùa Giáng sinh và Năm mới 2023 nhiều an lành và hạnh phúc!