ActivitiesProgramsTranslation

Dịch Thuật Giấy Tờ có Công Chứng – Document Translation

Văn phòng chúng tôi có dịch thuật các giấy tờ có công chứng giá rẻ như là:

  • Giấy Khai Sanh, Bản Sao, Bản Gốc
  • Giấy Trích Lục Khai Sanh, Bản Sao, Bản Gốc
  • Giấy Hôn Thú – Chứng Nhận Kết Hôn
  • Giấy Ly Hôn
  • Giấy Khai Tử
  • Bằng Cấp Tiểu Học, Trung Học, THPT
  • Bằng Cấp Trung Cấp, Cao Đẳng, Đại Học
  • Học Bạ Tiểu Học, Trung Học, Cao Đẳng, Đại Học
  • Giấy Tờ Tùy Thân, v.v.

Xin vui lòng gọi văn phòng chúng tôi tại số điện thoại 657-345-4231 hoặc gởi email về info@vietsocal.org.