Lớp Học Cộng Đồng 2021- ESL and Citizenship Classes 2021

Các lớp học cộng đồng hiện tại đang còn tiếp tục nhận các học viên.

 • Lớp Học ESL
  • Thứ Ba từ 9 giờ sáng – 10h30 sáng.
  • Thứ Bảy từ 10 giờ 30 sáng – 12 giờ trưa.
 • Lớp Học Quốc Tịch
  • Thứ Tư từ 10 giờ sáng – 11 giờ 30 sáng.
  • Thứ Sáu từ 1 giờ chiều – 3 giờ chiều.
  • Thứ Bảy từ 9 giờ sáng – 10 giờ 30 sáng.
 • Lớp Học Computer
  • Thứ Sáu từ 10 giờ trưa – 11 giở 30 sáng.

Ghi danh xin liên lạc (657) 345-4231.