Census

Trung Tâm Trợ Giúp Trả Lời Câu Hỏi Thống Kê Dân Số – Census 2020 QAC

Cộng Đồng Người Việt Nam California (VietSocal) hiện tại mở cửa mỗi thứ 2 hàng tuần vào lúc 9h sáng tới 1h chiều để trả lời các câu hỏi về Thống Kê Dân Số 2020 cũng như có máy tính xách tay (laptop) để vào trang điện tử Census 2020 trả lời các câu hỏi Online.

Nếu quý vị có thắc mắc hay cần hướng dẫn, xin quý vị gọi số điện thoại (657) 345-4231.


Vietsocal Office currently opens from 9 A.M. to 1 P.M. every Monday to answer any questions related to Census 2020 as well as provide an electronic device to access Census 2020 website to answer online. 

If you have any questions or need assistances, please call us at our phone number (657) 345-4231.