ActivitiesGifts for SeniorsPrograms

Hình Ảnh Nhận Quà Tết tại Cộng Đồng – Photos in Spring Love 2021

Những hình ảnh các cô bác nhận quà Tết được chụp tại Trụ Sở VietSocal – Cộng Đồng Người Việt Nam California ngày 06 tháng 02 năm 2021. Chúng tôi cảm ơn các mạnh thường quân đã đóng góp hỗ trợ chương trình Xuân Yêu Thương đem lại niềm vui nho nhỏ đến các cô bác tại Quận Cam.

———

Photos were taken at VietSocal Office on February 6th, 2021. Thanks to donors for supporting the event “Spring Love” to bring happiness to seniors at Orange County.