Công Tác Phục Vụ 2021 – Programs in 2021

Kính thưa quý vị đồng hương,

Cộng Đồng Người Việt Nam California xin cảm tạ quý đồng hương đã và đang đồng hành tin tưởng trong các công tác phục vụ của Cộng Đồng trong các năm vừa qua. Hiện tại, lệnh của Thống Đốc California Stay-home-order (Ở Nhà) chưa được tháo gỡ nên chúng tôi chỉ làm việc qua phone và làm việc theo hẹn từ thứ hai tới thứ 6 từ 10 giờ sáng tới 5 giờ chiều. Chúng tôi vẫn duy trì công tác phục vụ trong thời gian sắp tới trong năm 2021 như sau:

 • Điền đơn cho chương trình Mức Giá Năng Lượng Thay Thế của California (CARE) sẽ giảm khoảng 30 phần trăm cho hóa đơn điện hàng tháng cho những khách hàng hội đủ điều kiện.
 • Điền đơn cho chương trình Trợ Giúp Giá Điện cho Gia Đình (FERA) giảm giá 18 phần trăm trong hóa đơn điện dành cho những gia đình hội đủ điều kiện có từ 3 người trở lên.
 • Điền đơn cho chương trình SocalGas CARE giảm giá 20% tiền gas hàng tháng nếu hội đủ điều kiện.
 • Điền đơn cho chương trình CalFresh/SNAP (Phiếu Thực Phẩm).
 • Điền đơn cho chương trình LIHEAP sẽ hỗ trợ trả tiền điện và gas.
 • Điền đơn cho chương trình Chăm Sóc Người Già In Home Supportive Services (IHSS).
 • Điền đơn cho chương trình Calilfornia Lifeline Program (Free phone)
 • Xin lại Social Security Card Thẻ An Sinh Xã Hội bị lạc mất.
 • Điền đơn Nhập Quốc Tịch Hoa Kỳ.
 • Điền đơn Gia Hạn Thẻ Xanh 10 năm.
 • Điền đơn Xin lại Thẻ Xanh bị mất.
 • Điền đơn Thẻ Xanh bị hư rách trầy xướt nặng.
 • Dịch Thuật Các Loại Giấy Tờ (Translation)
 • Thị Thực Chữ Ký (Notary Public)
 • Lớp Học ESL mỗi thứ ba từ 12 giờ trưa – 1h30 chiều.
 • Lớp Học Quốc Tịch (sẽ thông báo sau)
 • Lớp Học Computer mỗi thứ Sáu từ 12 giờ trưa – 1h30 chiều.
 • Phân Phát Thực Phẩm cho người già trên 60 tuổi

Ngoài ra, chúng tôi còn giúp điền đơn khác nếu quý vị gặp khó khăn về ngôn ngữ. Xin đừng ngần ngại liên lạc với chúng tôi tại số điện thoại 657-345-4231.

Kính chúc quý vị năm 2021 tràn đầy hạnh phúc và bình an.

Trân Trọng,

Cộng Đồng Người Việt Nam California