ActivitiesAnnouncement

Trợ Giúp Thống Kê Dân Số 2020

Quý vị đã trả lời Bảng Câu Hỏi Thống Kê Dân Số 2020 chưa?

Nếu chưa, bắt đầu từ ngày mai 18/05/2020 kính mời quý vị đến trụ sở Cộng Đồng vào mỗi Thứ 2 hàng tuần từ 9:00 sáng tới 1 giờ chiều tại địa chỉ 12755 Brookhurst St, Suite 116, Garden Grove, CA 92840.

Chúng tôi sẽ giúp đỡ quý vị trong việc cung cấp Laptop để trả lời bảng câu hỏi thống kê bằng Online cũng như cung cấp điện thoại để gọi lên tổng đài, hoặc hướng dẫn điền đơn bằng giấy và trả lời những câu hỏi quý vị thắc mắc.

Ngoài ra, nếu quý vị có câu hỏi cần hỗ trợ, xin đừng ngần ngại gọi cho văn phòng Cộng Đồng tại số điện thoại 657-345-4231 từ thứ 2 đến thứ 6 từ 10 giờ sáng tới 6 giờ tối. Xin cảm ơn. ******* 👪 Thống Kê Dân Số Là Gì? Tại sao lại Thống Kê Dân Số? 🔗