COVID-19-Resources

Hỗ Trợ Điền Đơn Xin Thất Nghiệp

Cộng Đồng Người Việt Nam California bắt đầu hỗ trợ điền đơn xin thất nghiệp cho những người làm việc có W2 hoặc 1099 bị ảnh hưởng bởi COVID-19.

Để mở hồ sơ xin thất nghiệp, quí vị cần có những thông tin như sau:

Thông Tin Cá Nhân

 • Quý vị phải có email để tạo tài khoản EDD (nếu không có CĐ sẽ giúp quý vị tạo 1 tài khoản email riêng cho quý vị)
 • Tên họ (bao gồm tất cả các tên quí vị đã sử dụng trong lúc còn làm việc) và số An sinh xã hội của quí vị.
 • Địa chỉ nhận thư và địa chỉ nhà ở (nếu khác) và số điện thoại.
 • Quý vị có phải là công dân Mỹ (US Citizen)?
  • Nếu không, quý vị cần có thông tin của thẻ xanh (Permanent Resident card) hay các loại giấy tờ chứng minh quý vị làm việc hợp pháp tại Hoa Kỳ.
 • Số bằng lái xe (Driver License) hoặc ID do tiểu bang cấp.

Nếu quý vị khai W2, quý vị cần cung cấp thông tin về việc làm của quý vị như sau:

 • Công ty chủ nhân cuối cùng: tên đầy đủ, địa chỉ (nhận thư và trụ sở) và số điện thoại.
 • Ngày cuối quí vị làm việc và lý do vì sao quí vị không còn đi làm nữa (bị sa thải, tự ý nghỉ việc, bị đuổi, vì COVID 19…).
 • Ghi xuống tên của tất cả các công ty chủ nhân, ngày tháng được thu nhận việc làm và lương bổng đã nhận trong vòng 18 tháng.
 • Số giờ quý vị làm việc mỗi tuần trước khi đại dịch.
 • Nên mang theo cùi cheque hoặc form W2 từ các công ty đã làm (nếu có)

Nếu quý vị là self-employed, independent contractor, hay business owner, quý vị cần cung cấp thông tin về việc làm của quý vị như sau:

 • Mức Lương thu nhập của quý vị trong năm 2019.
 • Ngày cuối quí vị làm việc.
 • Địa chỉ nơi quý vị làm việc.
 • Số giờ quý vị làm việc mỗi tuần trước khi đại dịch.

KÍNH MONG QUÝ VỊ CÓ SẴN NHỮNG THÔNG TIN NÀY VÀ GỌI CHO CHÚNG TÔI TẠI SỐ ĐIỆN THOẠI 657-345-4231 ĐỂ LẤY HẸN.