COVID-19-Resources

Chương Trình Bữa Ăn Giao tại Nhà cho người già từ 60 tuổi trở lên

Theo truyền thống, các bữa ăn giao tại nhà Meals on Wheels được dành cho người già từ 60 tuổi trở lên không có khả năng tự nấu ăn. Trong đợt bùng phát COVID-19, Meals On Wheel OC đang làm việc với các thành phố địa phương để cung cấp bữa ăn đông lạnh đến nhà của những người lớn tuổi không có người nào đến nhận lấy bữa ăn tại những trung tâm người già.

Xin quý vị vui lòng nhấn vào liên kết bên dưới và điền thông tin. Việc điền thông tin sẽ không tự động thêm tên quý vị vào chương trình Meals on Wheels. Khi quí vị đã gửi thông tin của mình, việc gọi điện thoại là không cần thiết. Đại diện của Meals on Wheels OC hoặc thành phố sẽ liên lạc với quý vị.

Meals on Wheels OC sẽ cung cấp các bữa ăn tại các thành phố sau đây ở trung tâm, phía bắc và phía tây Quận Cam:

 • Anaheim
 • Brea
 • Buena Park
 • Costa Mesa
 • Cypress
 • Fountain Valley
 • Fullerton
 • Garden Grove
 • Huntington Beach
 • La Habra
 • Midway
 • Seal Beach
 • Orange
 • Santa Ana
 • Stanton
 • Tustin
 • Westminster

Link Ghi Danh: https://www.mealsonwheelsoc.org/covid-19-mow-form/

Nguồn: https://www.mealsonwheelsoc.org/covid-19-get-meals/